VERTELLEN

OUD-MEDEWERKERS

De afgelopen jaren hebben veel mensen bij Avebe gewerkt.
 Vijf oud-medewerkers vertellen over hun tijd bij Avebe.

VERTELLEN

OUD-MEDEWERKERS

De afgelopen jaren hebben veel mensen bij Avebe gewerkt. Vijf oud-medewerkers vertellen over hun tijd bij Avebe.

Jos van der Meer

Afdelingshoofd Analyse (Research), researchmanager Specialities, business manager Textiel, business unit manager Specialities, directeur Technologie en Onderzoek

“Binnen Avebe heb ik meerdere functies gehad en binnen elke functie waren er speciale momenten. Die momenten zijn vooral ontstaan door de hechte samenwerking binnen de teams. Ik was er vooral om de richting te bepalen.

Als afdelingshoofd Analyse stond ik aan de wieg van een nieuwe manier van werken. Mensen kregen de ruimte om hun eigen werk in te delen en zelf afspraken te maken. We ontwikkelden ook een nieuw computersysteem zodat ze deze werkzaamheden ook zo konden uitvoeren. Als researchmanager bij de business unit Specialities heb ik in 1993 mijn eigen functie overbodig gemaakt door de laboratoria uit te splitsen naar de business. Uiteindelijk ging ik verder als business manager Textiel. Ik kan me nog goed herinneren dat ik toen mijn eerste internationale directievergadering bijwoonde. Ik kreeg vijf minuten voor aanvang van de vergadering te horen dat ik moest speechen. In mijn speech gebruikt ik het woord ‘shit’ om de problemen uit te drukken tussen de mensen in Nederland en de kantoren in het buitenland. Directeuren vond me maar een rare kerel, maar uiteindelijk was deze speech wel het begin van de kennisuitwisseling tussen de collega’s in Nederland en daarbuiten. Bij aanvang van mijn periode als directeur Technologie en Onderzoek was Avebe bezig met een grote reorganisatie. In 2003 hebben we met vijf managers een week fulltime bij elkaar gezeten om ervoor te zorgen dat zestig mensen van verschillende afdelingen een andere, goede plek zouden krijgen binnen de organisatie. De overdracht van de mensen was een moeilijk moment. Niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor mij.

Het zijn zestien heel mooie jaren geweest. Wat ik vooral inspirend vond, was dat er binnen Avebe, soms met tegendruk, veel mogelijk was. Wanneer ik opkwam voor mijn eigen ideeën, dan gaf Avebe me bijna altijd de mogelijkheden om ze te realiseren.”

Koos Roosjen

Directeur concernontwikkeling, economie en overheidszaken

“Als net afgestudeerde bedrijfseconoom trok het brede takenpakket van de commercieel economische functie bij Avebe mij zeer aan.

Mijn eerste werkdag op het hoofdkantoor in Veendam vergeet ik niet snel. In de hal ontmoette ik mijn eerste collega die mij vroeg of ik ook doctorandus was en vervolgens zei: ‘doar kist wel goud om weez’n’.’ Prachtig, de toon was gezet, en ik stond weer met twee benen op Groningse grond. Ik heb een geweldige tijd gehad en onvergetelijke dingen mee mogen maken die soms van wezenlijk belang waren voor de toekomst van Avebe en zijn leden. Een deel van mijn werk lag in Den Haag en Brussel. Op het kruispunt van de boer, de wereldmarkt en het Europees Landbouwbeleid moesten we onze leidende positie in Europa en daarbuiten politiek verdedigen. Met de markt als uitgangspunt en de landbouwer als basis probeerden we ons met name binnen de EU zo goed mogelijk te positioneren. Het lobbywerk in Brussel deden we samen met onze collega’s in de ‘Union des Féculeries Européennes’ (UFE), waarvan ik de laatste tien jaar president mocht zijn. Naast mijn economische werk heb ik aan veel grote projecten meegewerkt. Zo was ik betrokken bij de overname van buitenlandse fabrieken en van Koninklijke Scholten-Honig. Ingrijpend was ook de samenvoeging van vijftien fabrieken naar uiteindelijk drie grote locaties om de industrie efficiënter en schoner te laten werken. Een bijzondere ervaring was ook dat mijn collega’s mij ‘als dank voor mijn kritische begeleiding van hun projecten’ uitdaagden om dan zelf maar eens als ‘bouwheer van project het nieuwe hoofdkantoor’ op te treden. Dat liep gelukkig goed af: we eindigden één week binnen de planning en één procent binnen het budget. Het mooie aan mijn zeer boeiende werk vond ik dat je het niet alleen, maar samen deed en heel bewust was van het belang voor het bedrijfsresultaat en voor de duizenden betrokken boeren en werknemers in de regio. Avebe gefeliciteerd, het beste voor de toekomst!” 

Manager Sales Promotion & Advertising

Cis Materek

“Avebe is altijd al een innoverend en zelfontwikkelend bedrijf geweest. Ik heb veel mogen betekenen en mee mogen maken rondom de marketing en communicatie van Avebe.

Concurrentie was er genoeg. We moesten Avebe onderscheiden van onze ‘rivalen’ en positioneerden ons als betrouwbare partner in woord en daad. In mijn tijd ontwikkelden we films voor onder andere de papierindustrie en voedingsmiddelen-markt. Deze stuurden we vervolgens op videobanden naar onze (potentiële) klanten. Ook namen we deel aan beurzen. In het begin stonden we met een kleine stand op de landbouwbeurs. Ik vond dat er een specifieke beurs moest komen voor voedingsmiddelen en ingrediënten. Dit paste beter bij Avebe. Ik kwam in contact met een beursorganisatie en samen met een aantal bedrijven, zoals Honig, was Avebe één van de eerste deelnemers aan de voedingsmiddelenbeurs in Utrecht. Deze beurs is uiteindelijk doorgegroeid tot de grootste Europese voedingsbeurs: Food Ingredients Europe. 

Een ander groot project waar ik aan gewerkt heb, is het ontwikkelen van een systeem om data te digitaliseren. De markt vroeg steeds meer om bijsluiters, recepturen en gegevens van producten. Avebe was één van de eerste bedrijven die dit automatiseerde, waardoor vanaf iedere locatie de gegevens toegankelijk waren. Dit was een uitdagende, maar leuke klus. Vooral omdat ik te maken had met meerdere talen, honderden producten en lokale eisen en veiligheidsnormen. Andere mijlpalen waaraan ik heb meegewerkt zijn het 60-jarig jubileum van Avebe en het opfrissen van de huisstijl. Ik heb altijd genoten van mijn werk bij Avebe, elke dag weer.”

Jaap de Boer

Jurist

“In totaal ben ik meer dan dertig jaar werkzaam geweest bij Avebe. Het waren zeer enerverende jaren. Helemaal omdat ik het grootste deel van deze periode de enige jurist was binnen het bedrijf. Ik was graag nog wat langer doorgegegaan, maar dat was niet mogelijk in verband met gezondheidsproblemen. 

De meest interessante periode was voor mij de tijd tussen 1997 en 2007. In die jaren reisde ik de hele wereld over. Avebe was bezig zijn horizon te verbreden en ik ging onder andere naar Zuid-Amerika en Azië om projecten op te starten. In deze landen ging het trouwens niet om aardappelzetmeel, maar om tapiocazetmeel. Het was een interessante tijd, met veel verschillende culturen en rechtsgebieden. Uiteindelijk besloot Avebe te stoppen met de productie van tapioca en moest alles juridisch worden afgewikkeld. Voor Avebe was dit geen succes, maar voor mij was het reuze uitdagend.

Andere uitdagende projecten waren onder ander de overname van de eerste Duitse fabriek en de Brinta-crisis. De overname van de fabriek in het Duitse Wendland was bijzonder omdat we de boeren in Duitsland ook gelijk lid wilden laten worden van de coöperatie in Nederland. Dat was nog nooit eerder gebeurd, een coöperatie met leden uit twee verschillende landen, met dezelfde rechten en plichten. Maar dit lukte. Verder speelde de salmonella-crisis in de Brinta-productie in 1995. Brinta werd door Avebe gemaakt in Foxhol. Ik begon de dag om 8 uur rustig met een kop koffie. Een kwartier later ging de telefoon en stond alles op zijn kop. Het kostte enorm veel inspanning om dit goed af te handelen. Ik kan nog veel meer interessante opdrachten opnoemen, van het juridisch getouwtrek rondom de gmo-aardappel tot het regelen van de corporate governance aan de leden. Het mooie van Avebe is dat het een bedrijf is én een coöperatie. Leden zijn toeleverancier en eigenaar. Avebe heeft een interessant coöperatief juridisch jasje en ik heb er altijd met veel plezier gewerkt.”

Maria Jansen

Directiesecretaresse

“De aardappel is een mooi product. Er zit zoveel in! In 1967 ben ik gestart op de verkoopafdeling van Koninklijke Scholten-Honig (KSH). Met de overname van Scholten werkte ik vanaf 1978 voor Avebe.

De veranderingen en onzekerheden door het integreren van de twee organisaties en de vele herstructureringen die volgden, waren erg moeilijk. Eén werkdag vergeet ik niet snel: tijdens de integratie van KSH en Avebe moesten de verkopen doorgaan en om enige orde in de chaos te scheppen moest ik alvast met de verkoopdirecteur gaan werken. 

Hij bracht zijn eigen secretaresse mee. Eerst zag ik mijn collega-secretaresse als concurrent, maar vanaf de eerste dag hadden we een goede klik en vulden we elkaar goed aan. Samen zetten we onze schouders eronder om de integratie soepel te laten verlopen. Carin Oosterhuis was een fantastische collega. Na veertig jaar hebben we nog regelmatig contact.

Iedereen wist de directiesecretaresse te vinden. Mijn deur stond altijd open voor wie zijn verhaal kwijt moest. Ik voelde me regelmatig moeder-overste wanneer mij gevraagd werd om advies of informatie, vooral toen ik ouder werd en mijn collega’s jonger. Het was ook erg bijzonder hoe hecht de onderlinge banden waren. Het was ‘ons bedrijf’ en Avebe lag ons nauw aan het hart. Dit merkte je vooral in lastige tijden. 

Met name het internationale karakter van mijn werk vond ik leuk. Met als hoogtepunt de internationale sales and business meeting. Elk jaar vertrok ik met de directie en business unit managers drie dagen naar een locatie buiten Nederland. We bespraken de gang van zaken, verkooprapportages en nieuwe plannen, maar bovenal kon ik de contacten met de sales office medewerkers onderhouden. ‘Er is geen mens minderwaardig en geen werk minderwaardig’, onder dit motto heb ik leuke jaren bij Avebe gehad.”

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm