In de strategie van Avebe zijn ambities en doelstellingen voor de toekomst helder verwoord. De samenwerking voor en met de klant staat centraal. Maar wat betekenen in de praktijk een marktgerichte aardappelteelt en het verkleinen van de ecologische footprint? Hans Jöhr, topman van Nestlé en Peter-Erik Ywema, Directeur Duurzaamheid van Avebe, vertellen hierover.

PETER-ERIK YWEMA

Peter-Erik Ywema is Directeur Duurzaamheid van Avebe en is onder meer verantwoordelijk voor de verduurzaming van Avebe. 

Balans en biodiversiteit
“Duurzaamheid gaat om de balans”, aldus Ywema. Hij benadrukt dat het altijd gaat om het evenwicht. Daarbij heeft het ecosysteem volgens hem wel de prioriteit. “Je maakt daarmee je eigen productiecapaciteit toekomstbestendiger. Wanneer je de bodem gezond houdt, heb je een weerbare bodem. De boer van de toekomst houdt rekening met zijn omgeving en maakt gebruik van een goede biodiversiteit.” Ambitieus zijn de plannen en eisen van klanten volgens hem niet. “Het is realistisch. Onze belangrijke afnemers zoals Nestlé, realiseren zich dat ze voor een goede en stabiele grondstofvoorziening afhankelijk zijn van de teler en dat duurzame landbouw de manier is om dat te bereiken. Voor deze bedrijven gaat het om bescherming van de toeleveringsketen. Voor ons om de veerkracht van de boer.”

Samenwerking staat centraal
Avebe ziet in deze transitie een belangrijke rol weggelegd voor de coöperatie. Samenwerking staat centraal. “In Binden en Bouwen 2.0 hebben we belangrijke duurzaamheidsdoelen afgesproken, voor de productie in de fabriek, maar ook voor de teler. Een mooi en duurzaam product maak je samen. De organisatie kan daarin faciliteren”, vertelt de bevlogen duurzaamheidsdirecteur.

Precisielandbouw
Hierbij is onder meer het teeltoptimalisatieprogramma Optimeel een belangrijk instrument. Dit programma bestaat uit onder andere teeltregistratie waarmee een basis gelegd wordt voor duurzaamheid. Het maakt het voor afnemers inzichtelijk op welke manier de grondstof is geproduceerd. “We willen dat systeem zo eenvoudig mogelijk en voor iedereen bruikbaar maken. Tegelijk denken we aan vervolgstappen voor telers die mogelijkheden zien voor bijvoorbeeld klimaatvriendelijker produceren of versterking van de biodiversiteit. Dat kan met precisielandbouw, waar je kijkt naar locatiespecifieke bemesting en gewasbescherming. Bewustwording speelt hierin een grote rol. Ywema: “Wanneer je weet welke maatregelen een groot effect hebben op de omgeving én op je inkomen, dan kun je gemakkelijker keuzes maken. Zo kun je samen werken aan een opwaartse spiraal.”

MOET ER MORGEN OOK ZIJN

DE  KWALITEIT VAN VANDAAG

HANS JŌHR

Jöhr is Corporate Head of Agriculture van Nestlé in Zwitserland en is onder meer verantwoordelijk voor het inkoopprogramma ‘The Farmer Connect’. Dit programma gaat over de agrarische grondstoffen van het concern en heeft betrekking op ruim 700.000 boeren in meer dan 53 landen. 

Betaalbaar en beschikbaar
“Het gaat om het betaalbaar en beschikbaar houden van grondstoffen. Je wilt garanderen dat de kwaliteit die je vandaag levert, er morgen ook nog is. Duurzaamheid is een mindset”, aldus Jöhr. Het gaat volgens hem dan ook niet om regelgeving of om details, maar om een veel bredere benadering. Het betekent bewust omgaan met je omgeving en kijken naar je eigen bedrijfsvoering. “Breng de kritische punten in kaart. Soms gaat dat over ziekteverzuim, maar het kan ook gaan over watertekort. De mate waarin je in staat bent om met deze wijzigende omstandigheden om te gaan, dat is waar duurzaamheid over gaat.”

Voldoen aan wet- en regelgeving
Compliant zijn is een onderdeel van duurzaam ondernemen. Dat betekent dat agrarische ondernemers aan alle randvoorwaarden en wet- en regelgeving moeten voldoen. “Dat is een basis om te kunnen leveren aan de fabrikanten van voedingsmiddelen. Maar zorg ook dat je communiceert over je duurzaamheidsinspanningen”, benadrukt Jöhr. Dat is waar volgens de Nestlé-man de grootste winst te behalen valt. Tegelijk is dat ook het vertrekpunt. “Het is een omgekeerde manier van denken. Niet naar jouw eigen bedrijf kijken, maar kijk naar de vraag van je klant, de consument. Begrijp je en accepteer je de vragen die zij stellen? Dat is de basis voor duurzaam ondernemen.”

Over Nestlé

GOODFOOD, GOODLIFE

Nestle is ’s werelds grootste voedingsmiddelenbedrijf met een hoofdkantoor in Zwitserland en vestigingen in meer dan 190 landen. Het bedrijf heeft ruim 2000 merken onder zijn hoede, waaronder iconische zoals Nespresso en Maggi. Wereldwijd heeft Nestlé een uitgebreid duurzaamheidsprogramma gericht op drie heldere ambities: bijdragen aan een gezonder leven, vergroten van de leefbaarheid en minimale impact op het milieu.

MOET ER MORGEN OOK ZIJN

DE KWALITEIT VAN VANDAAG

In de strategie van Avebe zijn ambities en doelstellingen voor de toekomst helder verwoord. De samenwerking voor en met de klant staat centraal. Maar wat betekenen in de praktijk een marktgerichte aardappelteelt en het verkleinen van de ecologische footprint? Hans Jöhr, topman van Nestlé en Peter-Erik Ywema, Directeur Duurzaamheid van Avebe, vertellen hierover.

PETER-ERIK YWEMA

Peter-Erik Ywema is Directeur Duurzaamheid van Avebe en is onder meer verantwoordelijk voor de verduurzaming van Avebe. 

Balans en biodiversiteit
“Duurzaamheid gaat om de balans”, aldus Ywema. Hij benadrukt dat het altijd gaat om het evenwicht. Daarbij heeft het ecosysteem volgens hem wel de prioriteit. “Je maakt daarmee je eigen productiecapaciteit toekomstbestendiger. Wanneer je de bodem gezond houdt, heb je een weerbare bodem. De boer van de toekomst houdt rekening met zijn omgeving en maakt gebruik van een goede biodiversiteit.” Ambitieus zijn de plannen en eisen van klanten volgens hem niet. “Het is realistisch. Onze belangrijke afnemers zoals Nestlé, realiseren zich dat ze voor een goede en stabiele grondstofvoorziening afhankelijk zijn van de teler en dat duurzame landbouw de manier is om dat te bereiken. Voor deze bedrijven gaat het om bescherming van de toeleveringsketen. Voor ons om de veerkracht van de boer.”

Samenwerking staat centraal
Avebe ziet in deze transitie een belangrijke rol weggelegd voor de coöperatie. Samenwerking staat centraal. “In Binden en Bouwen 2.0 hebben we belangrijke duurzaamheidsdoelen afgesproken, voor de productie in de fabriek, maar ook voor de teler. Een mooi en duurzaam product maak je samen. De organisatie kan daarin faciliteren”, vertelt de bevlogen duurzaamheidsdirecteur.

Precisielandbouw
Hierbij is onder meer het teeltoptimalisatieprogramma Optimeel een belangrijk instrument. Dit programma bestaat uit onder andere teeltregistratie waarmee een basis gelegd wordt voor duurzaamheid. Het maakt het voor afnemers inzichtelijk op welke manier de grondstof is geproduceerd. “We willen dat systeem zo eenvoudig mogelijk en voor iedereen bruikbaar maken. Tegelijk denken we aan vervolgstappen voor telers die mogelijkheden zien voor bijvoorbeeld klimaatvriendelijker produceren of versterking van de biodiversiteit. Dat kan met precisielandbouw, waar je kijkt naar locatiespecifieke bemesting en gewasbescherming. Bewustwording speelt hierin een grote rol. Ywema: “Wanneer je weet welke maatregelen een groot effect hebben op de omgeving én op je inkomen, dan kun je gemakkelijker keuzes maken. Zo kun je samen werken aan een opwaartse spiraal.”

HANS JŌHR

Jöhr is Corporate Head of Agriculture van Nestlé in Zwitserland en is onder meer verantwoordelijk voor het inkoopprogramma ‘The Farmer Connect’. Dit programma gaat over de agrarische grondstoffen van het concern en heeft betrekking op ruim 700.000 boeren in meer dan 53 landen. 

Betaalbaar en beschikbaar
“Het gaat om het betaalbaar en beschikbaar houden van grondstoffen. Je wilt garanderen dat de kwaliteit die je vandaag levert, er morgen ook nog is. Duurzaamheid is een mindset”, aldus Jöhr. Het gaat volgens hem dan ook niet om regelgeving of om details, maar om een veel bredere benadering. Het betekent bewust omgaan met je omgeving en kijken naar je eigen bedrijfsvoering. “Breng de kritische punten in kaart. Soms gaat dat over ziekteverzuim, maar het kan ook gaan over watertekort. De mate waarin je in staat bent om met deze wijzigende omstandigheden om te gaan, dat is waar duurzaamheid over gaat.”

Voldoen aan wet- en regelgeving
Compliant zijn is een onderdeel van duurzaam ondernemen. Dat betekent dat agrarische ondernemers aan alle randvoorwaarden en wet- en regelgeving moeten voldoen. “Dat is een basis om te kunnen leveren aan de fabrikanten van voedingsmiddelen. Maar zorg ook dat je communiceert over je duurzaamheidsinspanningen”, benadrukt Jöhr. Dat is waar volgens de Nestlé-man de grootste winst te behalen valt. Tegelijk is dat ook het vertrekpunt. “Het is een omgekeerde manier van denken. Niet naar jouw eigen bedrijf kijken, maar kijk naar de vraag van je klant, de consument. Begrijp je en accepteer je de vragen die zij stellen? Dat is de basis voor duurzaam ondernemen.”

Over Nestlé

GOODFOOD, GOODLIFE

Nestle is ’s werelds grootste voedingsmiddelenbedrijf met een hoofdkantoor in Zwitserland en vestigingen in meer dan 190 landen. Het bedrijf heeft ruim 2000 merken onder zijn hoede, waaronder iconische zoals Nespresso en Maggi. Wereldwijd heeft Nestlé een uitgebreid duurzaamheidsprogramma gericht op drie heldere ambities: bijdragen aan een gezonder leven, vergroten van de leefbaarheid en minimale impact op het milieu.

PETER-ERIK YWEMA

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm