TRANSPARANTIE SLEUTEL VOOR

SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Sinds 1 november is Marijke Folkers-in ’t Hout benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Avebe. Samen met bestuursvoorzitter Bert Jansen gaat ze in gesprek over de ambities en de ontwikkelingen bij Avebe.

Ambitie en transparantie klinken door wanneer je Marijke Folkers vraagt naar haar rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Sinds november 2018 heeft ze het spreekwoordelijke stokje overgenomen van Hans Hoekman, die na ruim 25 jaar afscheid nam van het bestuurlijk werk voor de coöperatie. Een bewogen tijd voor de nieuwbakken voorzitter. “Mijn lat ligt hoog en ik wil de dingen gewoon vanaf de eerste keer goed doen”, vertelt Marijke. “Het was fijn dat de begeleiding heel goed was en ik ben Hans en de mensen in mijn omgeving daar ook dankbaar voor.”

Nieuwe generatie 
“Ik sta voor mijn zaak en ben hard op de inhoud en zacht op de mens”, is de eerste reactie van Marijke als het gaat over haar persoonlijke inbreng. Maar volgens bestuursvoorzitter Bert Jansen gaat het om meer dan dat. Met deze voorzitter is volgens hem ook een nieuwe generatie aangetreden. “Onze leden zijn dan wel allemaal telers van zetmeelaardappelen, maar hun bedrijven zitten vaak in heel verschillende stadia. Ben je aan het groeien of aan het afbouwen, of ben je de opvolger die net het bedrijf heeft overgenomen? Elke fase vraagt een andere manier van denken en daarom is een goede balans belangrijk.” Marijke beaamt dit, niet lang geleden investeerde zij zelf fors om het bedrijf van haar vader over te kunnen nemen. “Voor mij is die continuïteit echt heel belangrijk. Je zou het bijna mijn intrinsieke motivatie kunnen noemen: over 20 jaar moet er ook nog een gezond en vitaal Avebe staan.” Dat vraagt van RvC-leden een onafhankelijke positie, ze moeten in staat zijn om het bredere belang voor ogen te houden. Primair gaat dat om het ledenbelang dat zich vertaalt in een goede prijs. Marijke: “Je wilt dat de coöperatie ook in de toekomst een goed rendement voor de leden kan leveren. Je moet daarom bij elke beslissing altijd meewegen wat de impact is. De impact op de mix van de leden, op de medewerkers, maar ook op de omgeving en de regio.” 

Transparantie
Voor de beide voorzitters vormt transparantie de basis van de samenwerking tussen Bestuur en Raad van Commissarissen. Bert: “In mijn rol probeer ik altijd transparant te zijn. Naar onze leden, maar ook naar bijvoorbeeld de ondernemingsraad en medewerkers. En dat principe geldt zeker voor de RvC. Zij moeten weten wat we doen, wat goed gaat en ook wat niet goed gaat. Dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, maar wel belangrijk.” Alle onderwerpen en facetten van de onderneming komen dan ook aan bod. Dit is ook de ervaring van Marijke Folkers: “Transparant, open en eerlijk zijn voor mij echt sleutelwoorden in de samenwerking. Zeg gewoon hoe het zit, ook al bevalt dat de ander niet op dat moment, het voorkomt dat er spelletjes worden gespeeld. Je moet als RvC echt het hele bedrijf kunnen zien.”


Zonder relatie geen prestatie
Wie met Marijke in gesprek gaat over de ambities die ze heeft, ontdekt al snel dat verbinden het kernwoord is. Het gaat haar dan vooral om de verbinding tussen medewerkers en leden. “Zonder relatie geen prestatie. We moeten nog meer in staat zijn om samen een goed gesprek te kunnen voeren. Dan kunnen we een relevante rol spelen voor elkaar.” 

Ze doelt hiermee ook op thema’s als duurzaamheid. Het boerenbedrijf lijkt onder een vergrootglas te liggen en krijgt te maken met begrippen als smart farming en CO2-reductie. Daar is volgens de nieuwe voorzitter een rol weggelegd voor de coöperatie. “Hoe kun je bijvoorbeeld succesvol zijn, een goed rendement realiseren, met minder inzet van chemische hulpstoffen? Dat is iets dat leden van Avebe en medewerkers samen moeten realiseren. Iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen, op welke plek je ook werkt of woont.”

Duurzaamheid op de akker
Dat betekent niet dat Avebe op de stoel van de ondernemer wil gaan zitten, vult Bert Jansen aan: “Er komt veel op de bedrijven af, vanuit de overheid en van klanten. Avebe kan daarin een rol spelen, door een vertaling te maken van deze signalen naar het boerenerf. Maar dat is altijd gidsend, niet dicterend.” Deze visie is helder verwoord in de strategie van Avebe, waar duidelijk wordt gesproken over duurzaamheid op de akker. Voor Avebe een relatief nieuw te bewandelen pad. Dit zorgde bij de ontwikkeling van de strategie voor de nodige discussie. Inmiddels is dat niet meer aan de orde. “Het gaat over een gezamenlijke inspanning. Natuurlijk zullen de meningen altijd verdeeld zijn, maar je merkt dat er nu al leden zijn die samen de discussie aan willen gaan over reductie van CO2 en gewasbeschermingsmiddelen. Zij willen weten welke rol Avebe voor ze kan spelen, met bijvoorbeeld nieuwe rassen van Averis.” Hier speelt volgens Bert Jansen onder andere het teeltoptimalisatieprogramma Optimeel een belangrijke rol. “We profileren ons in de markt als keten, dat is ook hoe de buitenwereld ons ziet. En terecht. Maar het betekent dus ook dat we hier een rol hebben.” 

Eigen kracht
Voor de komende periode blijft een goede samenwerking voorop staan. Waarbij beide voorzitters elkaar scherp houden en ook een heldere boodschap hebben voor elkaar. Marijke: “Blijf als organisatie vooral met beide benen op de grond staan. Het doen wat je zegt en zeggen wat je doet, is een cultuur die je als Avebe moet koesteren. Ga altijd uit van je eigen kracht.” Bert: “Ik werk al heel lang voor coöperaties en dan is het een gegeven dat de aandeelhouders stabiel zijn. Ze begrijpen de strategie, zijn het daar ook mee eens, het is echt gericht op de lange termijn. De RvC van Avebe kenmerkt zich door een mooie balans van gevoel en kennis. Gevoel bij en met de achterban en kennis van andere bedrijven. Opvallend is dat de betrokkenheid groter is dan het strikt formele, maar de taken zijn altijd zuiver. Dat is iets dat bij Avebe goed voor elkaar is en wat je moet blijven bewaken.” 

MARIJKE FOLKERS - IN 'T HOUT (35)

Sinds 2014 is Marijke Folkers samen met haar broer eigenaar van een gemengd bedrijf, een varkenshouderij, vleeskuikenhouderij en akkerbouwbedrijf in Veendam. Dit bedrijf runt ze samen met haar man, broer, schoonzus en medewerkers. Voor de overname werkte Marijke enkele jaren in het bedrijfsleven. Ze is in december 2016 toegetreden tot de Raad van Commissarissen. In de vergadering van de RvC van 1 november 2018 is zij
benoemd tot voorzitter. Marijke is moeder van twee kinderen.

RAAD VAN
COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen van Avebe bestaat uit negen leden, waarvan er vijf lid zijn van de coöperatie. De raad houdt toezicht op het bestuur en het beleid van de coöperatie. Daarnaast is ze onder meer verantwoordelijk voor het belonen en aanstellen van bestuursleden en voor de goedkeuring van de budgetten. De commissarissen worden benoemd door de Ledenraad en kiest uit haar midden een voorzitter. Naast de formele rol die de RvC heeft, geeft ze ook gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid in de coöperatie.

RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR:

ACHTER (STAAND) V.L.N.R.:
LENNART VAN DER REE (SECRETARIS) MARTIN MŌLLERING | 
HANS-WILHELM GIERE | ROB VAN LAERHOVEN

MIDDEN V.L.N.R.:
KASPER DE GRAAF | JOHAN EMMENS |  ROBERT SMITH | BERT JANSEN

VOOR V.L.N.R.:
MAGDA VEENENDAAL | PETER POORTINGA | DIRK KLOOSTERBOER
MARIJKE FOLKERS-IN 'T HOUT

TRANSPARANTIE SLEUTEL VOOR

SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Sinds 1 november is Marijke Folkers-in ’t Hout benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Avebe. Samen met bestuursvoorzitter Bert Jansen gaat ze in gesprek over de ambities en de ontwikkelingen bij Avebe.

Ambitie en transparantie klinken door wanneer je Marijke Folkers vraagt naar haar rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Sinds november 2018 heeft ze het spreekwoordelijke stokje overgenomen van Hans Hoekman, die na ruim 25 jaar afscheid nam van het bestuurlijk werk voor de coöperatie. Een bewogen tijd voor de nieuwbakken voorzitter. “Mijn lat ligt hoog en ik wil de dingen gewoon vanaf de eerste keer goed doen”, vertelt Marijke. “Het was fijn dat de begeleiding heel goed was en ik ben Hans en de mensen in mijn omgeving daar ook dankbaar voor.”

Nieuwe generatie 
“Ik sta voor mijn zaak en ben hard op de inhoud en zacht op de mens”, is de eerste reactie van Marijke als het gaat over haar persoonlijke inbreng. Maar volgens bestuursvoorzitter Bert Jansen gaat het om meer dan dat. Met deze voorzitter is volgens hem ook een nieuwe generatie aangetreden. “Onze leden zijn dan wel allemaal telers van zetmeelaardappelen, maar hun bedrijven zitten vaak in heel verschillende stadia. Ben je aan het groeien of aan het afbouwen, of ben je de opvolger die net het bedrijf heeft overgenomen? Elke fase vraagt een andere manier van denken en daarom is een goede balans belangrijk.” Marijke beaamt dit, niet lang geleden investeerde zij zelf fors om het bedrijf van haar vader over te kunnen nemen. “Voor mij is die continuïteit echt heel belangrijk. Je zou het bijna mijn intrinsieke motivatie kunnen noemen: over 20 jaar moet er ook nog een gezond en vitaal Avebe staan.” Dat vraagt van RvC-leden een onafhankelijke positie, ze moeten in staat zijn om het bredere belang voor ogen te houden. Primair gaat dat om het ledenbelang dat zich vertaalt in een goede prijs. Marijke: “Je wilt dat de coöperatie ook in de toekomst een goed rendement voor de leden kan leveren. Je moet daarom bij elke beslissing altijd meewegen wat de impact is. De impact op de mix van de leden, op de medewerkers, maar ook op de omgeving en de regio.” 

Transparantie
Voor de beide voorzitters vormt transparantie de basis van de samenwerking tussen Bestuur en Raad van Commissarissen. Bert: “In mijn rol probeer ik altijd transparant te zijn. Naar onze leden, maar ook naar bijvoorbeeld de ondernemingsraad en medewerkers. En dat principe geldt zeker voor de RvC. Zij moeten weten wat we doen, wat goed gaat en ook wat niet goed gaat. Dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, maar wel belangrijk.” Alle onderwerpen en facetten van de onderneming komen dan ook aan bod. Dit is ook de ervaring van Marijke Folkers: “Transparant, open en eerlijk zijn voor mij echt sleutelwoorden in de samenwerking. Zeg gewoon hoe het zit, ook al bevalt dat de ander niet op dat moment, het voorkomt dat er spelletjes worden gespeeld. Je moet als RvC echt het hele bedrijf kunnen zien.”

Zonder relatie geen prestatie
Wie met Marijke in gesprek gaat over de ambities die ze heeft, ontdekt al snel dat verbinden het kernwoord is. Het gaat haar dan vooral om de verbinding tussen medewerkers en leden. “Zonder relatie geen prestatie. We moeten nog meer in staat zijn om samen een goed gesprek te kunnen voeren. Dan kunnen we een relevante rol spelen voor elkaar.” 

Ze doelt hiermee ook op thema’s als duurzaamheid. Het boerenbedrijf lijkt onder een vergrootglas te liggen en krijgt te maken met begrippen als smart farming en CO2-reductie. Daar is volgens de nieuwe voorzitter een rol weggelegd voor de coöperatie. “Hoe kun je bijvoorbeeld succesvol zijn, een goed rendement realiseren, met minder inzet van chemische hulpstoffen? Dat is iets dat leden van Avebe en medewerkers samen moeten realiseren. Iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen, op welke plek je ook werkt of woont.”

Duurzaamheid op de akker
Dat betekent niet dat Avebe op de stoel van de ondernemer wil gaan zitten, vult Bert Jansen aan: “Er komt veel op de bedrijven af, vanuit de overheid en van klanten. Avebe kan daarin een rol spelen, door een vertaling te maken van deze signalen naar het boerenerf. Maar dat is altijd gidsend, niet dicterend.” Deze visie is helder verwoord in de strategie van Avebe, waar duidelijk wordt gesproken over duurzaamheid op de akker. Voor Avebe een relatief nieuw te bewandelen pad. Dit zorgde bij de ontwikkeling van de strategie voor de nodige discussie. Inmiddels is dat niet meer aan de orde. “Het gaat over een gezamenlijke inspanning. Natuurlijk zullen de meningen altijd verdeeld zijn, maar je merkt dat er nu al leden zijn die samen de discussie aan willen gaan over reductie van CO2 en gewasbeschermingsmiddelen. Zij willen weten welke rol Avebe voor ze kan spelen, met bijvoorbeeld nieuwe rassen van Averis.” Hier speelt volgens Bert Jansen onder andere het teeltoptimalisatieprogramma Optimeel een belangrijke rol. “We profileren ons in de markt als keten, dat is ook hoe de buitenwereld ons ziet. En terecht. Maar het betekent dus ook dat we hier een rol hebben.” 

Eigen kracht
Voor de komende periode blijft een goede samenwerking voorop staan. Waarbij beide voorzitters elkaar scherp houden en ook een heldere boodschap hebben voor elkaar. Marijke: “Blijf als organisatie vooral met beide benen op de grond staan. Het doen wat je zegt en zeggen wat je doet, is een cultuur die je als Avebe moet koesteren. Ga altijd uit van je eigen kracht.” Bert: “Ik werk al heel lang voor coöperaties en dan is het een gegeven dat de aandeelhouders stabiel zijn. Ze begrijpen de strategie, zijn het daar ook mee eens, het is echt gericht op de lange termijn. De RvC van Avebe kenmerkt zich door een mooie balans van gevoel en kennis. Gevoel bij en met de achterban en kennis van andere bedrijven. Opvallend is dat de betrokkenheid groter is dan het strikt formele, maar de taken zijn altijd zuiver. Dat is iets dat bij Avebe goed voor elkaar is en wat je moet blijven bewaken.” 

MARIJKE FOLKERS - IN 'T HOUT (35)

Sinds 2014 is Marijke Folkers samen met haar broer eigenaar van een gemengd bedrijf, een varkenshouderij, vleeskuikenhouderij en akkerbouwbedrijf in Veendam. Dit bedrijf runt ze samen met haar man, broer, schoonzus en medewerkers. Voor de overname werkte Marijke enkele jaren in het bedrijfsleven. Ze is in december 2016 toegetreden tot de Raad van Commissarissen. In de vergadering van de RvC van 1 november 2018 is zij
benoemd tot voorzitter. Marijke is moeder van twee kinderen.

RAAD VAN
COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen van Avebe bestaat uit negen leden, waarvan er vijf lid zijn van de coöperatie. De raad houdt toezicht op het bestuur en het beleid van de coöperatie. Daarnaast is ze onder meer verantwoordelijk voor het belonen en aanstellen van bestuursleden en voor de goedkeuring van de budgetten. De commissarissen worden benoemd door de Ledenraad en kiest uit haar midden een voorzitter. Naast de formele rol die de RvC heeft, geeft ze ook gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid in de coöperatie.

RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR:

ACHTER (STAAND) V.L.N.R.:
LENNART VAN DER REE (SECRETARIS) MARTIN MŌLLERING | 
HANS-WILHELM GIERE | ROB VAN LAERHOVEN

MIDDEN V.L.N.R.:
KASPER DE GRAAF | JOHAN EMMENS |  ROBERT SMITH | BERT JANSEN

VOOR V.L.N.R.:
MAGDA VEENENDAAL | PETER POORTINGA | DIRK KLOOSTERBOER
MARIJKE FOLKERS-IN 'T HOUT

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm