IK BEN ER TROTS OP
DAT WE ECHT IETS
VOOR COLLEGA'S KUNNEN BETEKENEN”

Avebe en de ondernemingsraad (OR); het was in het verleden niet altijd een gelukkig huwelijk. Maar de tijden veranderen en de banden tussen directie en ondernemingsraad zijn de laatste jaren hecht. Afgelopen december waren er OR-verkiezingen en kon de OR nieuw bloed verwelkomen. Voorzitter Henk van Kalsbeek (Teamleider in Foxhol) en vice-voorzitter Herman Sanders (Main Operator Voedingsmiddelenfabriek in Ter Apelkanaal) vertellen over de OR, de strubbelingen van toen, de stabiliteit van nu en de uitdagingen voor de toekomst.

V.L.N.R. GEERT KNIGGE, HERMAN SANDERS, HENRIËTTE JONKMAN, GERARD SANDERS, INA WAGENAAR, HENK VAN KALSBEEK, HAROLD TIEKSTRA EN WUBBO MULDER

Henk en Herman, hoe lang zijn jullie al betrokken bij de OR
Henk: “Ik ben nu bezig met mijn derde termijn van vier jaar. In 2010 ben ik voorzitter geworden.”
Herman: “Ik ben ongeveer op hetzelfde moment begonnen als Henk en begin ook aan mijn derde termijn. Ik zit nu acht jaar in het dagelijks bestuur, daarvoor zat ik twee jaar in de OC Operations.” 

(Zie kader over structuur van de medezeggenschap van Avebe.)

Hoe was de verhouding tussen de OR en directie toen jullie begonnen?
Henk: “Nou, die was zeker heel anders dan nu. In de jaren 90 was er veel reuring bij Avebe en in 2005 was er nog een grote staking. De OR werd als lastig gezien, een onruststoker.”
Herman: “Maar die onrust was er toch al in het bedrijf, daar was de OR niet de oorzaak van. Door de verschillende reorganisaties stonden de OR en directie vaak lijnrecht tegenover elkaar.”

Wat is er nu anders ten opzichte van toen?
Herman: “Eigenlijk alles. We werken nu veel meer in vertrouwen samen. We geven gevraagd en ongevraagd advies en worden betrokken bij de belangrijke processen in het bedrijf.”
Henk: “Dat klopt. We zijn als OR nu een volwaardige gesprekspartner van de directie. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens met elkaar. Maar zo houden we elkaar scherp, dat mag best. Dat is onze rol.”

Jan Oost

“Ik vind medezeggenschap belangrijk. Dat wij, als medewerkers van Avebe, onze stem laten horen. Het welzijn van mijn collega’s is een belangrijke drijfveer voor me. Het werken in de OR vind ik erg interessant, het heeft me de afgelopen jaren veel geleerd over het beleid van Avebe.”

Esmeralda Sanders

“De reden dat ik in de OR ben gestapt, is dat je op een andere manier betrokken bent bij de organisatie. Het is heel anders dan je normale dagelijkse werkzaamheden. Ik vind het werken in de OR leuk, ook al kan ik er nog niet zo heel veel over zeggen. Ik ben pas net begonnen. De groep mensen is erg enthousiast, dus het komt vast goed!”

Henk van der Heide

“Ik voel me erg betrokken bij het wel en wee van Avebe, daarom zit ik in de OR. Zo kan ik mijn steentje bijdragen en een bescheiden invloed uitoefenen op het reilen en zeilen bij Avebe. Ik vind het werken in de OR bijzonder mooi. Ik heb veel collega’s leren kennen en heb mede daardoor veel meer waardering gekregen voor de werkzaamheden van andere collega’s.”

Hoe is dat gekomen, denken jullie?
Herman: “De continuïteit van het bedrijf is enorm verbeterd. Met Bert Jansen als CEO hebben we een bestuurder aan het roer staan die zich langere tijd aan het bedrijf verbonden heeft. Hierdoor kun je een vertrouwensband opbouwen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het de laatste tijd goed gaat met Avebe. Avebe ontwikkelt zich, innoveert. Dat geeft een heel andere sfeer in het bedrijf dan wanneer je te maken hebt met reorganisaties en sociale plannen.”

De OR heeft net verkiezingen achter de rug. Kunnen jullie hier iets over vertellen?
Henk: “We hebben elke vier jaar OR-verkiezingen. Het is mooi om te zien dat we dit jaar jonge mensen erbij hebben gekregen, vanuit verschillende afdelingen van het bedrijf. Door de inbreng van kennis van de jongere generatie, kunnen wij ons verder ontwikkelen. Ook voor de OR is continuïteit belangrijk, dus het is mooi om te zien dat we veel jonge medewerkers hebben die betrokken willen zijn bij het bedrijf. Daar wordt Avebe beter van.”
Herman: “Ook het aantal vrouwen is toegenomen. Dat is belangrijk. De OR moet een goede afspiegeling zijn van de medewerkers van het bedrijf. En dat zijn we nu ook, nog meer dan in eerdere jaren. Toen waren vooral de productielocaties vertegenwoordigd.”

Op welk resultaat dat de OR de laatste jaren behaald heeft, zijn jullie het meest trots?
Henk: “Dat is lastig te zeggen, hoor. Het is vooral belangrijk dat we bij projecten meepraten. Dat hebben we gedaan bij projecten als de nieuwe verpakkingslijn in Foxhol en de nieuwe Solanic fabriek in Gasselternijveen. Als OR kunnen we de stem van de medewerkers laten horen. Er zijn veel mensen al lang werkzaam bij Avebe, die ervaring en kennis is heel erg waardevol.”
Herman: “Herplaatsingstrajecten zijn vaak erg vervelend. Ik ben er vooral trots op dat we bij dit soort trajecten echt iets voor onze collega’s kunnen betekenen.”

Wat zien jullie als uitdaging voor de komende jaren?
Herman: “Er ontstaat op de productielocaties binnen vijf jaar een grote uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Dan loopt er een enorme hoeveelheid aan kennis de deur uit. Natuurlijk zal er in de toekomst veel geautomatiseerd worden, maar je kunt niet alle mensenkennis door machines vervangen. Dat betekent dat we nu de jongere generatie moeten gaan aannemen en opleiden. We hebben als OR hier een initiatiefvoorstel voor ingediend.”
Henk: “De uitstroom zal een flinke uitdaging worden. We moeten ons blijven beseffen dat de aardappel, de basis van het bedrijf, een natuurproduct is. Je kunt veel processen standaardiseren en automatiseren, maar de mens vervangen, dat kan niet. We moeten nu tijd investeren in het motiveren van de oude garde. Deze oude garde moet namelijk de nieuwe lichting wegwijs maken. En, als het goed is, leren ze in het proces ook nog iets van die nieuwe generatie. Dat is toch hartstikke mooi!”

OR IN ZWEDEN EN DUITSLAND

Avebe heeft ook in Zweden en Duitsland ondernemingsraden. De rol en invloed van de OR verschilt per land, ook omdat de wetgeving op dit gebied per land verschilt. De Duitse locaties Lüchow en Dallmin hebben allebei een OR met 5 leden. Daarnaast hebben zij ook nog een gezamenlijke OR bestaande uit 4 leden (2 vanuit de OR Lüchow en 2 vanuit de OR Dallmin). In Zweden heeft Avebe 1 locatie en dus 1 OR. Deze OR bestaat uit zogenaamde white en blue collar vertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen de verschillende vakbonden.

IK BEN ER TROTS OP
DAT WE ECHT IETS
VOOR COLLEGA'S KUNNEN BETEKENEN”

Avebe en de ondernemingsraad (OR); het was in het verleden niet altijd een gelukkig huwelijk. Maar de tijden veranderen en de banden tussen directie en ondernemingsraad zijn de laatste jaren hecht. Afgelopen december waren er OR-verkiezingen en kon de OR nieuw bloed verwelkomen. Voorzitter Henk van Kalsbeek (Teamleider in Foxhol) en vice-voorzitter Herman Sanders (Main Operator Voedingsmiddelenfabriek in Ter Apelkanaal) vertellen over de OR, de strubbelingen van toen, de stabiliteit van nu en de uitdagingen voor de toekomst.

V.L.N.R. GEERT KNIGGE, HERMAN SANDERS, HENRIËTTE JONKMAN, GERARD SANDERS, INA WAGENAAR, HENK VAN KALSBEEK, HAROLD TIEKSTRA EN WUBBO MULDER

Henk en Herman, hoe lang zijn jullie al betrokken bij de OR
Henk: “Ik ben nu bezig met mijn derde termijn van vier jaar. In 2010 ben ik voorzitter geworden.”
Herman: “Ik ben ongeveer op hetzelfde moment begonnen als Henk en begin ook aan mijn derde termijn. Ik zit nu acht jaar in het dagelijks bestuur, daarvoor zat ik twee jaar in de OC Operations.” 

(Zie kader over structuur van de medezeggenschap van Avebe.)

Hoe was de verhouding tussen de OR en directie toen jullie begonnen?
Henk: “Nou, die was zeker heel anders dan nu. In de jaren 90 was er veel reuring bij Avebe en in 2005 was er nog een grote staking. De OR werd als lastig gezien, een onruststoker.”
Herman: “Maar die onrust was er toch al in het bedrijf, daar was de OR niet de oorzaak van. Door de verschillende reorganisaties stonden de OR en directie vaak lijnrecht tegenover elkaar.”

Wat is er nu anders ten opzichte van toen?
Herman: “Eigenlijk alles. We werken nu veel meer in vertrouwen samen. We geven gevraagd en ongevraagd advies en worden betrokken bij de belangrijke processen in het bedrijf.”
Henk: “Dat klopt. We zijn als OR nu een volwaardige gesprekspartner van de directie. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens met elkaar. Maar zo houden we elkaar scherp, dat mag best. Dat is onze rol.”

Hoe is dat gekomen, denken jullie?
Herman: “De continuïteit van het bedrijf is enorm verbeterd. Met Bert Jansen als CEO hebben we een bestuurder aan het roer staan die zich langere tijd aan het bedrijf verbonden heeft. Hierdoor kun je een vertrouwensband opbouwen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het de laatste tijd goed gaat met Avebe. Avebe ontwikkelt zich, innoveert. Dat geeft een heel andere sfeer in het bedrijf dan wanneer je te maken hebt met reorganisaties en sociale plannen.”

Jan Oost

“Ik vind medezeggenschap belangrijk. Dat wij, als medewerkers van Avebe, onze stem laten horen. Het welzijn van mijn collega’s is een belangrijke drijfveer voor me. Het werken in de OR vind ik erg interessant, het heeft me de afgelopen jaren veel geleerd over het beleid van Avebe.”

WAAROM IK IN DE OR ZIT
Esmeralda Sanders

“De reden dat ik in de OR ben gestapt, is dat je op een andere manier betrokken bent bij de organisatie. Het is heel anders dan je normale dagelijkse werkzaamheden. Ik vind het werken in de OR leuk, ook al kan ik er nog niet zo heel veel over zeggen. Ik ben pas net begonnen. De groep mensen is erg enthousiast, dus het komt vast goed!”

Henk van der Heide

“Ik voel me erg betrokken bij het wel en wee van Avebe, daarom zit ik in de OR. Zo kan ik mijn steentje bijdragen en een bescheiden invloed uitoefenen op het reilen en zeilen bij Avebe. Ik vind het werken in de OR bijzonder mooi. Ik heb veel collega’s leren kennen en heb mede daardoor veel meer waardering gekregen voor de werkzaamheden van andere collega’s.”

De OR heeft net verkiezingen achter de rug. Kunnen jullie hier iets over vertellen?
Henk: “We hebben elke vier jaar OR-verkiezingen. Het is mooi om te zien dat we dit jaar jonge mensen erbij hebben gekregen, vanuit verschillende afdelingen van het bedrijf. Door de inbreng van kennis van de jongere generatie, kunnen wij ons verder ontwikkelen. Ook voor de OR is continuïteit belangrijk, dus het is mooi om te zien dat we veel jonge medewerkers hebben die betrokken willen zijn bij het bedrijf. Daar wordt Avebe beter van.”
Herman: “Ook het aantal vrouwen is toegenomen. Dat is belangrijk. De OR moet een goede afspiegeling zijn van de medewerkers van het bedrijf. En dat zijn we nu ook, nog meer dan in eerdere jaren. Toen waren vooral de productielocaties vertegenwoordigd.”

Op welk resultaat dat de OR de laatste jaren behaald heeft, zijn jullie het meest trots?
Henk: “Dat is lastig te zeggen, hoor. Het is vooral belangrijk dat we bij projecten meepraten. Dat hebben we gedaan bij projecten als de nieuwe verpakkingslijn in Foxhol en de nieuwe Solanic fabriek in Gasselternijveen. Als OR kunnen we de stem van de medewerkers laten horen. Er zijn veel mensen al lang werkzaam bij Avebe, die ervaring en kennis is heel erg waardevol.”
Herman: “Herplaatsingstrajecten zijn vaak erg vervelend. Ik ben er vooral trots op dat we bij dit soort trajecten echt iets voor onze collega’s kunnen betekenen.”

Wat zien jullie als uitdaging voor de komende jaren?
Herman: “Er ontstaat op de productielocaties binnen vijf jaar een grote uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Dan loopt er een enorme hoeveelheid aan kennis de deur uit. Natuurlijk zal er in de toekomst veel geautomatiseerd worden, maar je kunt niet alle mensenkennis door machines vervangen. Dat betekent dat we nu de jongere generatie moeten gaan aannemen en opleiden. We hebben als OR hier een initiatiefvoorstel voor ingediend.”
Henk: “De uitstroom zal een flinke uitdaging worden. We moeten ons blijven beseffen dat de aardappel, de basis van het bedrijf, een natuurproduct is. Je kunt veel processen standaardiseren en automatiseren, maar de mens vervangen, dat kan niet. We moeten nu tijd investeren in het motiveren van de oude garde. Deze oude garde moet namelijk de nieuwe lichting wegwijs maken. En, als het goed is, leren ze in het proces ook nog iets van die nieuwe generatie. Dat is toch hartstikke mooi!”

OR IN ZWEDEN EN DUITSLAND

Avebe heeft ook in Zweden en Duitsland ondernemingsraden. De rol en invloed van de OR verschilt per land, ook omdat de wetgeving op dit gebied per land verschilt. De Duitse locaties Lüchow en Dallmin hebben allebei een OR met 5 leden. Daarnaast hebben zij ook nog een gezamenlijke OR bestaande uit 4 leden (2 vanuit de OR Lüchow en 2 vanuit de OR Dallmin). In Zweden heeft Avebe 1 locatie en dus 1 OR. Deze OR bestaat uit zogenaamde white en blue collar vertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen de verschillende vakbonden.

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm