De strategie Binden & Bouwen 2.0 van Avebe is helder en ambitieus. Op verschillende plekken in de organisatie gaan teams de uitdaging aan. Van een grootscheepse renovatie in Dallmin (Duitsland) tot aan de gestructureerde optimalisering van werkprocessen met het WCOM-programma bij Stadex.

GROTE INVESTERINGEN

EN KLEINE STAPJES

De meerjarenstrategie van Avebe gaat uit van een verantwoorde groei, op basis van de volgende speerpunten. 

CORPORATE STRATEGIE
BINDEN & BOUWEN 2.0

Efficiënt, veilig en klantgericht werken 

Groei in hoogwaardige ingrediënten voor goede voeding

Marktgerichte en duurzame aardappelteelt 

Verkleinen van de ecologische footprint

Creëren van meer waarde, met als doel een prestatieprijs voor de leden van 95 euro in 2023.

>>

>>     

>>

>>

>>

DE VOLGENDE STAP
NAAR MEER WAARDE

De productielocatie Dallmin loopt tegen de grenzen van zijn productiecapaciteit aan. Water is de beperkende factor. De fabriek in de Duitse deelstaat Brandenburg mag maximaal 10.000 m3 water per week gebruiken en zit tegen die limiet aan. “Dat beperkt ons in het productievolume en ook in de flexibiliteit”, zegt Productiemanager Frank Wilck. “We kunnen niet gemakkelijk schuiven in onze productmix, omdat we voor bepaalde producten meer water nodig hebben.” 

Waterbehoefte 40 procent lager
De oplossing is een nieuwe techniek die zuiniger met water omspringt. Deze zomer wordt daarom het hart van de fabriek, de raffinage, vervangen. De waterbehoefte wordt daardoor 40 procent kleiner. Op basis van de productie in de afgelopen campagne zou Dallmin daardoor slechts gemiddeld 6.000 m3 water per week nodig hebben. Dat biedt ruimte voor meer flexibiliteit. De fabriek kan gemakkelijker inspelen op de vraag naar hoogwaardige zetmeelproducten ook al heeft dit invloed op de waterbehoefte. Ook een uitbreiding met een extra productielijn voor eiwitproductie behoort nu tot de mogelijkheden.

Besparingen van 350.000 euro per jaar 
Wilck zet met zijn team een aantal stappen in de strategie: meer ruimte voor producten met toegevoegde waarde én een kleinere ecologische voetafdruk. Wilck: “De moderne technologie is niet alleen zuiniger met water. Ook het energieverbruik wordt een stuk lager en we beperken de productieverliezen.“ De totale besparingen worden geraamd op 350.000 euro per jaar. Daarmee verdient Avebe de investering van 1,2 miljoen euro in drie tot vier jaar terug.

Met de nieuwe oogst in herfst van dit jaar moet de vernieuwde productielijn van Dallmin startklaar zijn. “Tot nu toe verloopt het volgens de planning”, zegt Wilck. “We hopen dat de nieuwe productielijn uiterlijk 1 augustus wordt opgeleverd, op tijd voor de nieuwe campagne. In week 33 willen we klaar staan.”

WCOM in Malmö
Het halen van de strategische doelen uit Binden & Bouwen 2.0 is niet alleen afhankelijk van grootscheepse renovaties. Elke verandering op de werkvloer kan een bijdrage leveren. Voor gerichte verbeteringen hanteert Avebe bedrijfsbreed de WCOM-methode. WCOM staat voor World Class Operations Management. De werkwijze is ideaal voor het vertalen van strategische doelen naar concrete verbeteringen en KPI’s, volgens Camilla Thall, Supply Chain Manager bij Stadex.

De kracht van de methode ligt in de betrokkenheid van medewerkers uit alle lagen van de organisatie, van de werkvloer tot aan het management. Zij werken gedurende twaalf weken samen in een specifiek project, ‘waves’ geheten. Stadex startte in april met de tweede wave binnen het WCOM-programma, gericht op het optimaliseren van productiewissels (changeovers) in de fabriek en op verbeteringen in de logistiek.

Roger Riesbeck is de Teamleider van beide waves. “We beginnen elke wave met het in kaart brengen van alle onderdelen van het proces die invloed kunnen hebben”, legt hij uit. “Bij elk onderdeel bedenken we hoe we verbeteringen kunnen realiseren. Vervolgens bepalen we de prioriteiten, dan kiezen we een aantal onderdelen waarop we focussen.”

Korter mixen
WCOM biedt structuur. De methode nodigt de deelnemers uit om samen naar werkprocessen te kijken en vanuit hun eigen ervaring mogelijke problemen te signaleren en oplossingen te bedenken die zijn gericht op meetbare doelen. Teamleider Riesbeck noemt als voorbeeld de tijd die een bepaalde mixer moet draaien. “De ervaring leert dat 60 minuten mixen een goed resultaat oplevert. Korter draaien bespaart tijd en geld, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Binnen onze wave gaan we onder andere onderzoeken wat er gebeurt als we 50, 45 en 30 minuten mixen.”

De uitkomst van een wave is altijd een concrete actie. Dat kan een andere instelling van de installaties zijn, maar ook training voor medewerkers om een andere manier van werken eigen te maken.

Waarom doen we het zo?
De gestructureerde aanpak is bij uitstek geschikt om ingesleten gewoontes ter discussie te stellen, vindt Thall. “Wij zijn al heel goed in meten en registreren en sturen op data. Maar om onszelf nog verder te verbeteren moeten we ons ook af en toe afvragen: waarom doen we het zo? Dat is de toegevoegde waarde van WCOM.”

Met afzonderlijke verbeteringen op procesonderdelen bouwt elke wave mee aan de strategie van Avebe, stelt Thall. “De corporate strategie gaat over waardecreatie en verduurzaming en is gericht op een prestatieprijs van 95 euro voor onze leden. Dat zijn grote doelen, die ver weg lijken te staan van het dagelijkse werk in de productie of logistiek. Daarom moet je die grote veranderingen vertalen naar kleine stapjes. Dan kan elke medewerker zien dat hij met zijn dagelijkse werk ook een bijdrage levert aan de strategie. Dat is wat we doen met WCOM. En het werkt!”

De strategie Binden & Bouwen 2.0 van Avebe is helder en ambitieus. Op verschillende plekken in de organisatie gaan teams de uitdaging aan. Van een grootscheepse renovatie in Dallmin (Duitsland) tot aan de gestructureerde optimalisering van werkprocessen met het WCOM-programma bij Stadex.

GROTE INVESTERINGEN

EN KLEINE STAPJES

De productielocatie Dallmin loopt tegen de grenzen van zijn productiecapaciteit aan. Water is de beperkende factor. De fabriek in de Duitse deelstaat Brandenburg mag maximaal 10.000 m3 water per week gebruiken en zit tegen die limiet aan. “Dat beperkt ons in het productievolume en ook in de flexibiliteit”, zegt Productiemanager Frank Wilck. “We kunnen niet gemakkelijk schuiven in onze productmix, omdat we voor bepaalde producten meer water nodig hebben.” 

Waterbehoefte 40 procent lager
De oplossing is een nieuwe techniek die zuiniger met water omspringt. Deze zomer wordt daarom het hart van de fabriek, de raffinage, vervangen. De waterbehoefte wordt daardoor 40 procent kleiner. Op basis van de productie in de afgelopen campagne zou Dallmin daardoor slechts gemiddeld 6.000 m3 water per week nodig hebben. Dat biedt ruimte voor meer flexibiliteit. De fabriek kan gemakkelijker inspelen op de vraag naar hoogwaardige zetmeelproducten ook al heeft dit invloed op de waterbehoefte. Ook een uitbreiding met een extra productielijn voor eiwitproductie behoort nu tot de mogelijkheden.

Besparingen van 350.000 euro per jaar 
Wilck zet met zijn team een aantal stappen in de strategie: meer ruimte voor producten met toegevoegde waarde én een kleinere ecologische voetafdruk. Wilck: “De moderne technologie is niet alleen zuiniger met water. Ook het energieverbruik wordt een stuk lager en we beperken de productieverliezen.“ De totale besparingen worden geraamd op 350.000 euro per jaar. Daarmee verdient Avebe de investering van 1,2 miljoen euro in drie tot vier jaar terug.

Met de nieuwe oogst in herfst van dit jaar moet de vernieuwde productielijn van Dallmin startklaar zijn. “Tot nu toe verloopt het volgens de planning”, zegt Wilck. “We hopen dat de nieuwe productielijn uiterlijk 1 augustus wordt opgeleverd, op tijd voor de nieuwe campagne. In week 33 willen we klaar staan.”

De meerjarenstrategie van Avebe gaat uit van een verantwoorde groei, op basis van de volgende speerpunten. 

CORPORATE STRATEGIE
BINDEN & BOUWEN 2.0

Efficiënt, veilig en klantgericht werken 

Groei in hoogwaardige ingrediënten voor goede voeding

Marktgerichte en duurzame aardappelteelt 

Verkleinen van de ecologische footprint

Creëren van meer waarde, met als doel een prestatieprijs voor de leden van 95 euro in 2023.

>>

>>     

>>

>>

>>

DE VOLGENDE STAP
NAAR MEER WAARDE

WCOM in Malmö
Het halen van de strategische doelen uit Binden & Bouwen 2.0 is niet alleen afhankelijk van grootscheepse renovaties. Elke verandering op de werkvloer kan een bijdrage leveren. Voor gerichte verbeteringen hanteert Avebe bedrijfsbreed de WCOM-methode. WCOM staat voor World Class Operations Management. De werkwijze is ideaal voor het vertalen van strategische doelen naar concrete verbeteringen en KPI’s, volgens Camilla Thall, Supply Chain Manager bij Stadex.

De kracht van de methode ligt in de betrokkenheid van medewerkers uit alle lagen van de organisatie, van de werkvloer tot aan het management. Zij werken gedurende twaalf weken samen in een specifiek project, ‘waves’ geheten. Stadex startte in april met de tweede wave binnen het WCOM-programma, gericht op het optimaliseren van productiewissels (changeovers) in de fabriek en op verbeteringen in de logistiek.

Roger Riesbeck is de Teamleider van beide waves. “We beginnen elke wave met het in kaart brengen van alle onderdelen van het proces die invloed kunnen hebben”, legt hij uit. “Bij elk onderdeel bedenken we hoe we verbeteringen kunnen realiseren. Vervolgens bepalen we de prioriteiten, dan kiezen we een aantal onderdelen waarop we focussen.”

Korter mixen
WCOM biedt structuur. De methode nodigt de deelnemers uit om samen naar werkprocessen te kijken en vanuit hun eigen ervaring mogelijke problemen te signaleren en oplossingen te bedenken die zijn gericht op meetbare doelen. Teamleider Riesbeck noemt als voorbeeld de tijd die een bepaalde mixer moet draaien. “De ervaring leert dat 60 minuten mixen een goed resultaat oplevert. Korter draaien bespaart tijd en geld, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Binnen onze wave gaan we onder andere onderzoeken wat er gebeurt als we 50, 45 en 30 minuten mixen.”

De uitkomst van een wave is altijd een concrete actie. Dat kan een andere instelling van de installaties zijn, maar ook training voor medewerkers om een andere manier van werken eigen te maken.

Waarom doen we het zo?
De gestructureerde aanpak is bij uitstek geschikt om ingesleten gewoontes ter discussie te stellen, vindt Thall. “Wij zijn al heel goed in meten en registreren en sturen op data. Maar om onszelf nog verder te verbeteren moeten we ons ook af en toe afvragen: waarom doen we het zo? Dat is de toegevoegde waarde van WCOM.”

Met afzonderlijke verbeteringen op procesonderdelen bouwt elke wave mee aan de strategie van Avebe, stelt Thall. “De corporate strategie gaat over waardecreatie en verduurzaming en is gericht op een prestatieprijs van 95 euro voor onze leden. Dat zijn grote doelen, die ver weg lijken te staan van het dagelijkse werk in de productie of logistiek. Daarom moet je die grote veranderingen vertalen naar kleine stapjes. Dan kan elke medewerker zien dat hij met zijn dagelijkse werk ook een bijdrage levert aan de strategie. Dat is wat we doen met WCOM. En het werkt!”

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm