Zegt je gezondheid iets over je inzetbaarheid binnen Avebe? “Nee”, zegt Joost Horstink, Arbospecialist en Vitaliteitsadviseur van Avebe. “Want inzetbaarheid gaat ook over je geestelijke toestand, hoe je werkomstandigheden zijn en of je werk en privé goed met elkaar kunt combineren. We willen graag weten hoe het is gesteld met de inzetbaarheid van onze collega’s, daarom introduceren we dit jaar de ‘Van Waarde scan’.”

“Een gezondheidsscan? Nog een scan? We krijgen het nog druk”, lachen Avebe-medewerkers Luc Tijmes, Johnny Koetje en Jan Ros als ze bij Joost aan tafel schuiven om over de scan te praten. Meteen komt ook de prangende vraag op tafel: “Hoe zit het eigenlijk met de gegevens, wie krijgt de uitslag van dat onderzoek allemaal te zien?”

Joost stelt de heren gerust: “De gegevens zijn en blijven van jezelf en alleen jij kan ze bekijken. Niemand kan jouw persoonlijke gegevens inzien, ook de leidinggevende niet. De HR-afdeling krijgt van Simple Check, onze partner die de gegevens beheert, een anonieme samenvatting van alle data om een algemeen beeld te kunnen vormen van hoe het gesteld is met de inzetbaarheid van onze collega’s.”

Nu Luc, Johnny en Jan zich wat gerustgesteld voelen, willen ze graag meer weten over het onderzoek. Luc vraagt: “In hoeverre is deze scan anders dan het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)?” Joost: “Dit onderzoek gaat verder, over inzetbaarheid, niet alleen over gezondheid. Natuurlijk worden er vragen gesteld over je gezondheid, maar ook over hoe je de werkdruk ervaart, of je meer uitdaging zou willen hebben in je werk en hoe je werk-privébalans is. Al deze onderwerpen spelen een rol bij hoe je in je vel zit en dus in hoeverre je je fijn voelt en je jouw werk voor Avebe kunt doen.” De scan vervangt eigenlijk het PMO, legt hij uit. “De Health Check, die wordt afgenomen in een gezondheidsbus, is hier een onderdeel van. De bus verschijnt later dit jaar gewoon op de locaties.”

Johnny is benieuwd: “Maar waarom zo’n uitgebreid onderzoek? En wat wil je ermee bereiken?” Joost: “We willen heel graag dat onze medewerkers weten hoe het zit met hun inzetbaarheid. We willen ze op maat kunnen ondersteunen met trainingen of begeleidingstrajecten. Met behulp van de verzamelde, algemene informatie kunnen we werkomstandigheden aanpassen en verbeteren, als dat nodig is. Als bijvoorbeeld op een locatie blijkt dat veel collega’s door het werk lichamelijke problemen hebben, kunnen we zoeken naar een oplossing, zoals bijvoorbeeld een spreekuur fysiotherapie. Of als we merken dat collega’s hulp nodig hebben met mantelzorg, kunnen we ze daarin begeleiden of bijstaan. Zo kan iedereen met plezier aan het werk zijn en blijven.” “Je zegt heel duidelijk: algemene informatie”, vraagt Jan. “Hoe zit dat precies?” Joost: “We verzamelen informatie van groepen medewerkers, we kunnen het niet herleiden naar één persoon. We kijken naar locatie of type werk, maar de selectie moet altijd minstens dertig personen bevatten.” Luc vraagt zich af: “Wat heb ik er dan persoonlijk aan?” Daar heeft Joost een duidelijk antwoord op: “Heel veel! Want jij hebt wel inzage in je persoonlijke gegevens. Jij kan de scores uit het onderzoek op je persoonlijke pagina bekijken. En daar vind je ook een op jou toegespitst aanbod van begeleiding, cursussen of regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Dat is waardevol!”  

Na de eerste bedenkingen zijn Jan, Luc en Johnny positief over de scan. Luc: “Ik denk dat het nuttig kan zijn. Voor Avebe, maar vooral voor mezelf. Met de gegevens uit de scan, kan ik zelf kijken of ik begeleiding nodig heb.” Jan vult hem aan: “En dat kan je dan zelf in gang zetten, dat vind ik belangrijk. Zo ben ik actiever bezig met mijn eigen gezondheid en inzetbaarheid.” “Je ziet ook snel waar Avebe je mee kan helpen”, aldus Johnny. “En dat je er dus niet alleen voor staat.”

ACTIEF BEZIG ZIJN

MET JE

GEZONDHEID EN INZETBAARHEID

De ‘Van Waarde scan’ bestaat uit een digitale vragenlijst die medewerkers van Avebe Nederland in hun zakelijke e-mailbox ontvangen en een Health Check. De resultaten van de onderzoeken zijn terug te vinden in een persoonlijk en beveiligd extern portal. Hier heb je een eigen pagina waarop je kunt inloggen. Dit kan ook met je privé e-mailadres. De pagina en de gegevens zijn alleen voor jou en ook nog steeds voor jou beschikbaar als je niet meer werkzaam bent bij Avebe. Deelname aan de scan is vrijwillig. De Health Check is geen onbekend verschijnsel voor medewerkers van Avebe. Elke twee jaar kunnen medewerkers deelnemen aan dit gezondheidsonderzoek. De laatste editie dateert van 2016. 

VAN WAARDE SCAN

V.L.N.R. JOOST HORSTINK, LUC TIJMES, JOHNNY KOETJE EN JAN ROS

Bekijk hier onze video over de Van Waarde scan:

Zegt je gezondheid iets over je inzetbaarheid binnen Avebe? “Nee”, zegt Joost Horstink, Arbospecialist en Vitaliteitsadviseur van Avebe. “Want inzetbaarheid gaat ook over je geestelijke toestand, hoe je werkomstandigheden zijn en of je werk en privé goed met elkaar kunt combineren. We willen graag weten hoe het is gesteld met de inzetbaarheid van onze collega’s, daarom introduceren we dit jaar de ‘Van Waarde scan’.”

Johnny is benieuwd: “Maar waarom zo’n uitgebreid onderzoek? En wat wil je ermee bereiken?” Joost: “We willen heel graag dat onze medewerkers weten hoe het zit met hun inzetbaarheid. We willen ze op maat kunnen ondersteunen met trainingen of begeleidingstrajecten. Met behulp van de verzamelde, algemene informatie kunnen we werkomstandigheden aanpassen en verbeteren, als dat nodig is. Als bijvoorbeeld op een locatie blijkt dat veel collega’s door het werk lichamelijke problemen hebben, kunnen we zoeken naar een oplossing, zoals bijvoorbeeld een spreekuur fysiotherapie. Of als we merken dat collega’s hulp nodig hebben met mantelzorg, kunnen we ze daarin begeleiden of bijstaan. Zo kan iedereen met plezier aan het werk zijn en blijven.” “Je zegt heel duidelijk: algemene informatie”, vraagt Jan. “Hoe zit dat precies?” Joost: “We verzamelen informatie van groepen medewerkers, we kunnen het niet herleiden naar één persoon. We kijken naar locatie of type werk, maar de selectie moet altijd minstens dertig personen bevatten.” Luc vraagt zich af: “Wat heb ik er dan persoonlijk aan?” Daar heeft Joost een duidelijk antwoord op: “Heel veel! Want jij hebt wel inzage in je persoonlijke gegevens. Jij kan de scores uit het onderzoek op je persoonlijke pagina bekijken. En daar vind je ook een op jou toegespitst aanbod van begeleiding, cursussen of regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Dat is waardevol!”  

Na de eerste bedenkingen zijn Jan, Luc en Johnny positief over de scan. Luc: “Ik denk dat het nuttig kan zijn. Voor Avebe, maar vooral voor mezelf. Met de gegevens uit de scan, kan ik zelf kijken of ik begeleiding nodig heb.” Jan vult hem aan: “En dat kan je dan zelf in gang zetten, dat vind ik belangrijk. Zo ben ik actiever bezig met mijn eigen gezondheid en inzetbaarheid.” “Je ziet ook snel waar Avebe je mee kan helpen”, aldus Johnny. “En dat je er dus niet alleen voor staat.”

ACTIEF BEZIG ZIJN

MET JE

GEZONDHEID EN INZETBAARHEID

“Een gezondheidsscan? Nog een scan? We krijgen het nog druk”, lachen Avebe-medewerkers Luc Tijmes, Johnny Koetje en Jan Ros als ze bij Joost aan tafel schuiven om over de scan te praten. Meteen komt ook de prangende vraag op tafel: “Hoe zit het eigenlijk met de gegevens, wie krijgt de uitslag van dat onderzoek allemaal te zien?”

Joost stelt de heren gerust: “De gegevens zijn en blijven van jezelf en alleen jij kan ze bekijken. Niemand kan jouw persoonlijke gegevens inzien, ook de leidinggevende niet. De HR-afdeling krijgt van Simple Check, onze partner die de gegevens beheert, een anonieme samenvatting van alle data om een algemeen beeld te kunnen vormen van hoe het gesteld is met de inzetbaarheid van onze collega’s.”

Nu Luc, Johnny en Jan zich wat gerustgesteld voelen, willen ze graag meer weten over het onderzoek. Luc vraagt: “In hoeverre is deze scan anders dan het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)?” Joost: “Dit onderzoek gaat verder, over inzetbaarheid, niet alleen over gezondheid. Natuurlijk worden er vragen gesteld over je gezondheid, maar ook over hoe je de werkdruk ervaart, of je meer uitdaging zou willen hebben in je werk en hoe je werk-privébalans is. Al deze onderwerpen spelen een rol bij hoe je in je vel zit en dus in hoeverre je je fijn voelt en je jouw werk voor Avebe kunt doen.” De scan vervangt eigenlijk het PMO, legt hij uit. “De Health Check, die wordt afgenomen in een gezondheidsbus, is hier een onderdeel van. De bus verschijnt later dit jaar gewoon op de locaties.”

De ‘Van Waarde scan’ bestaat uit een digitale vragenlijst die medewerkers van Avebe Nederland in hun zakelijke e-mailbox ontvangen en een Health Check. De resultaten van de onderzoeken zijn terug te vinden in een persoonlijk en beveiligd extern portal. Hier heb je een eigen pagina waarop je kunt inloggen. Dit kan ook met je privé e-mailadres. De pagina en de gegevens zijn alleen voor jou en ook nog steeds voor jou beschikbaar als je niet meer werkzaam bent bij Avebe. Deelname aan de scan is vrijwillig. De Health Check is geen onbekend verschijnsel voor medewerkers van Avebe. Elke twee jaar kunnen medewerkers deelnemen aan dit gezondheidsonderzoek. De laatste editie dateert van 2016. 

VAN WAARDE SCAN

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm