CFO VAN AVEBE IN GESPREK MET JONGERENRAADSLEDEN OVER DE NIEUWE STRATEGIE

'WIJ DENKEN DAT HET

REALISTISCH AMBITIEUS IS'

De nieuwe strategie Binden & Bouwen 2.0 is afgelopen zomer gepresenteerd in de districtsraden en de Jongerenraad van de coöperatie. Hoe vallen de plannen bij jonge leden? Financieel topman Rob van Laerhoven vroeg het twee leden van de Jongerenraad, Annelous Groenwold en Gert Sterenborg.

Duurzame aardappelteelt

De strategie Binden & Bouwen 2.0 bevat concrete doelstellingen voor een marktgerichte duurzame aardappelteelt: 10 procent minder milieubelasting, 10 procent minder CO2-uitstoot en 10 procent meer zetmeel per hectare. Annelous Groenwold juicht het streven naar een duurzamere teelt toe. “Ik denk dat veel jonge boeren daar heel bewust mee bezig zijn. Wij willen over 25 of 30 jaar ook weer een gezond bedrijf kunnen doorgeven. Als je daar geen visie op hebt, wordt dat lastig.”

Marktgericht denken

Een duurzame teelt is ook een kwestie van marktgericht denken, stelt Rob van Laerhoven. “Wij zien de beste groeikansen in ingrediënten voor voeding die gezond is én  milieuvriendelijk. Dan hebben we voor onze klanten een veel sterker verhaal als we kunnen laten zien dat onze grondstof duurzaam wordt geteeld en dat we weten waar onze aardappelen vandaan komen. Dat geeft ons een voorsprong op andere aanbieders van zetmeelproducten.” 

Technologie gaat ons helpen doelen te halen

Annelous Groenwold en Gert Sterenborg waarderen het dat de nieuwe Avebe-strategie heldere doelen stelt en dat ze als ondernemers zelf kunnen bepalen hoe ze deze vertalen naar hun eigen bedrijfsvoering. Sterenborg: “Precisielandbouw gaat ons helpen om nog efficiënter te werken, met minder chemische middelen. Dat doen we al met loofdoding. We maken van elk perceel een taakkaart op basis van de bladmassa. Daardoor kunnen we het middel heel precies doseren. Ik verwacht dat we in de toekomst ook robots kunnen inzetten om onkruid te wieden.“ 

Nieuwe resistente rassen

Wat kan Avebe doen om telers verder te ondersteunen? De twee jonge telers noemen de ontwikkeling van nieuwe rassen die resistent zijn tegen ziekten als phytophthora en alternaria. Als een gewas minder ziektegevoelig is, zijn minder middelen nodig om het gezond te houden. Ze verwachten dat het haalbaar is om de zetmeelopbrengst per hectare te verhogen. Gert Sterenborg: “10 procent moet wel mogelijk zijn. Maar we moeten uitkijken dat we de bodem niet verschralen. Wat dat betreft kijken wij ook kritisch naar de visie van het ministerie van Landbouw. De minister wil dat we minder kunstmest gebruiken. Maar met dierlijke mest alleen kunnen we niet uit de voeten.”

Is 95 euro ambitieus genoeg?

Gert Sterenborg vraagt zich af of een prestatieprijs van 95 euro in 2023 wel ambitieus genoeg is. Rob van Laerhoven. “We gaan uit van 45 miljoen aan investeringen per jaar. Daarvan is de helft nodig voor vervangingsinvesteringen en de vergroening van ons energiegebruik. De andere helft steken we in innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten met meer toegevoegde waarde in de markt. Als we per jaar 60 miljoen investeren in plaats van 45 miljoen, kunnen we met de prestatieprijs sneller groeien. Maar dat betekent ook dat we meer moeten lenen bij de bank én we hebben meer eigen vermogen nodig. Daarvoor zouden we kunnen aankloppen bij de leden. Maar ook de onderneming moet er klaar voor zijn. Wij denken dat de nieuwe strategie realistisch ambitieus is.”

ROB VAN LAERHOVEN

sinds augustus 2017 Chief Financial Officer (CFO) van Avebe

ANNELOUS GROENWOLD

werkt als potentieel opvolger op het bedrijf van haar ouders in Borgercompagnie met 260 hectare in een veenkoloniaal bouwplan. Daarnaast houdt de familie Groenwold Limousin vleesrunderen.

GERT STERENBORG

heeft in maatschap met zijn ouders een bedrijf in Onstwedde. Ze bewerken 200 hectare met een overwegend veenkoloniaal bouwplan. De Sterenborgs telen ook uien en hebben pluimvee als neventak.

CFO VAN AVEBE IN GESPREK MET JONGERENRAADSLEDEN OVER DE NIEUWE STRATEGIE

'WIJ DENKEN DAT HET

REALISTISCH AMBITIEUS IS'

ANNELOUS GROENWOLD

sinds augustus 2017 Chief Financial Officer (CFO) van Avebe

werkt als potentieel opvolger op het bedrijf van haar ouders in Borgercompagnie met 260 hectare in een veenkoloniaal bouwplan. Daarnaast houdt de familie Groenwold Limousin vleesrunderen.

ROB VAN LAERHOVEN

GERT STERENBORG

heeft in maatschap met zijn ouders een bedrijf in Onstwedde. Ze bewerken 200 hectare met een overwegend veenkoloniaal bouwplan. De Sterenborgs telen ook uien en hebben pluimvee als neventak.

LINKS OP FOTO

MIDDEN OP FOTO

RECHTS OP FOTO

De nieuwe strategie Binden & Bouwen 2.0 is afgelopen zomer gepresenteerd in de districtsraden en de Jongerenraad van de coöperatie. Hoe vallen de plannen bij jonge leden? Financieel topman Rob van Laerhoven vroeg het twee leden van de Jongerenraad, Annelous Groenwold en Gert Sterenborg.

Duurzame aardappelteelt

De strategie Binden & Bouwen 2.0 bevat concrete doelstellingen voor een marktgerichte duurzame aardappelteelt: 10 procent minder milieubelasting, 10 procent minder CO2-uitstoot en 10 procent meer zetmeel per hectare. Annelous Groenwold juicht het streven naar een duurzamere teelt toe. “Ik denk dat veel jonge boeren daar heel bewust mee bezig zijn. Wij willen over 25 of 30 jaar ook weer een gezond bedrijf kunnen doorgeven. Als je daar geen visie op hebt, wordt dat lastig.”

Marktgericht denken

Een duurzame teelt is ook een kwestie van marktgericht denken, stelt Rob van Laerhoven. “Wij zien de beste groeikansen in ingrediënten voor voeding die gezond is én  milieuvriendelijk. Dan hebben we voor onze klanten een veel sterker verhaal als we kunnen laten zien dat onze grondstof duurzaam wordt geteeld en dat we weten waar onze aardappelen vandaan komen. Dat geeft ons een voorsprong op andere aanbieders van zetmeelproducten.” 

Technologie gaat ons helpen doelen te halen

Annelous Groenwold en Gert Sterenborg waarderen het dat de nieuwe Avebe-strategie heldere doelen stelt en dat ze als ondernemers zelf kunnen bepalen hoe ze deze vertalen naar hun eigen bedrijfsvoering. Sterenborg: “Precisielandbouw gaat ons helpen om nog efficiënter te werken, met minder chemische middelen. Dat doen we al met loofdoding. We maken van elk perceel een taakkaart op basis van de bladmassa. Daardoor kunnen we het middel heel precies doseren. Ik verwacht dat we in de toekomst ook robots kunnen inzetten om onkruid te wieden.“ 

Nieuwe resistente rassen

Wat kan Avebe doen om telers verder te ondersteunen? De twee jonge telers noemen de ontwikkeling van nieuwe rassen die resistent zijn tegen ziekten als phytophthora en alternaria. Als een gewas minder ziektegevoelig is, zijn minder middelen nodig om het gezond te houden. Ze verwachten dat het haalbaar is om de zetmeelopbrengst per hectare te verhogen. Gert Sterenborg: “10 procent moet wel mogelijk zijn. Maar we moeten uitkijken dat we de bodem niet verschralen. Wat dat betreft kijken wij ook kritisch naar de visie van het ministerie van Landbouw. De minister wil dat we minder kunstmest gebruiken. Maar met dierlijke mest alleen kunnen we niet uit de voeten.”

Is 95 euro ambitieus genoeg?

Gert Sterenborg vraagt zich af of een prestatieprijs van 95 euro in 2023 wel ambitieus genoeg is. Rob van Laerhoven. “We gaan uit van 45 miljoen aan investeringen per jaar. Daarvan is de helft nodig voor vervangingsinvesteringen en de vergroening van ons energiegebruik. De andere helft steken we in innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten met meer toegevoegde waarde in de markt. Als we per jaar 60 miljoen investeren in plaats van 45 miljoen, kunnen we met de prestatieprijs sneller groeien. Maar dat betekent ook dat we meer moeten lenen bij de bank én we hebben meer eigen vermogen nodig. Daarvoor zouden we kunnen aankloppen bij de leden. Maar ook de onderneming moet er klaar voor zijn. Wij denken dat de nieuwe strategie realistisch ambitieus is.”

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm