AMBASSADEURS

VAN DE NIEUWE STRATEGIE

In september presenteerde Avebe haar strategie: Binden en Bouwen 2.0, de volgende stap naar meer waarde. Om deze nieuwe strategie te verankeren in de organisatie, is het Strategy Coordination Office (SCO) opgericht. De medewerkers van dit bureau gaan de komende tijd het Executive Committee (EC) & Leadershipteam ondersteunen en faciliteren bij de implementatie van de nieuwe strategie. Het team rapporteert aan Rob van Laerhoven, CFO van Avebe.

“Wij zijn bijna een jaar bezig geweest om de nieuwe strategie van Avebe te ontwikkelen. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met het Leadershipteam. Bij de introductie van een strategie is het vaak vooral nog een visie op papier. Daarna begint het echte werk: een strategie ‘levend’ maken. Daar hebben wij als EC hulp bij nodig. Daarom is gekozen voor het opzetten van een SCO.”

Rob van Laerhoven  |  CFO

“De kracht van dit team ligt in het feit dat we alledrie vanuit een ander discipline de strategie kunnen toetsen. Op basis van de door het EC gestelde prioriteiten kunnen we de samenwerking tussen disciplines ondersteunen.”

Anna Paques  |  Logistical Engineer Supply Chain Management

“Dit team faciliteert de uitrol van de nieuwe strategie in de organisatie. Ik ben eerder betrokken geweest bij het formuleren van de nieuwe strategie. De kans om bij te dragen aan de implementatie ervan, wilde ik zeker niet laten schieten. Het enthousiasme over de strategie binnen de organisatie is groot. Dat maakt werken binnen het SCO een leuke uitdaging!”

Jasper Ottens |  Controller

Anu Mahabir  |  Portfolio Manager of Innovation Projects

“De strategie wordt de komende tijd vertaald in een 5-jarenplan (de roadmap) voor de verschillende pilaren in het Avebe strategiehuis. Dit plan is nog behoorlijk ‘hoog over’. Vanuit de roadmap moeten hier door het lijnmanagement jaarplannen op afdelingsniveau voor worden gemaakt.”

Het Strategy Coordination
Office (SCO) bestaat uit (v.l.n.r.):

CFO Avebe | Rob van Laerhoven

Logistical Engineer Supply Chain Management | Anna Paques

Controller | Jasper Ottens

Portfolio manager of innovation projects | Anu Mahabir

AMBASSADEURS

VAN DE NIEUWE STRATEGIE

Het Strategy Coordination
Office (SCO) bestaat uit (v.l.n.r.):

CFO Avebe | Rob van Laerhoven

Logistical Engineer Supply Chain Management | Anna Paques

Controller | Jasper Ottens

Portfolio manager of innovation projects | Anu Mahabir

In september presenteerde Avebe haar strategie: Binden en Bouwen 2.0, de volgende stap naar meer waarde. Om deze nieuwe strategie te verankeren in de organisatie, is het Strategy Coordination Office (SCO) opgericht. De medewerkers van dit bureau gaan de komende tijd het Executive Committee (EC) & Leadershipteam ondersteunen en faciliteren bij de implementatie van de nieuwe strategie. Het team rapporteert aan Rob van Laerhoven, CFO van Avebe.

Rob van Laerhoven  |  CFO

“Wij zijn bijna een jaar bezig geweest om de nieuwe strategie van Avebe te ontwikkelen. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met het Leadershipteam. Bij de introductie van een strategie is het vaak vooral nog een visie op papier. Daarna begint het echte werk: een strategie ‘levend’ maken. Daar hebben wij als EC hulp bij nodig. Daarom is gekozen voor het opzetten van een SCO.”

Anna Paques  |  Logistical Engineer Supply Chain Management

“De kracht van dit team ligt in het feit dat we alledrie vanuit een ander discipline de strategie kunnen toetsen. Op basis van de door het EC gestelde prioriteiten kunnen we de samenwerking tussen disciplines ondersteunen.”

Jasper Ottens |  Controller

“Dit team faciliteert de uitrol van de nieuwe strategie in de organisatie. Ik ben eerder betrokken geweest bij het formuleren van de nieuwe strategie. De kans om bij te dragen aan de implementatie ervan, wilde ik zeker niet laten schieten. Het enthousiasme over de strategie binnen de organisatie is groot. Dat maakt werken binnen het SCO een leuke uitdaging!”

Anu Mahabir  |  Portfolio Manager of Innovation Projects

“De strategie wordt de komende tijd vertaald in een 5-jarenplan (de roadmap) voor de verschillende pilaren in het Avebe strategiehuis. Dit plan is nog behoorlijk ‘hoog over’. Vanuit de roadmap moeten hier door het lijnmanagement jaarplannen op afdelingsniveau voor worden gemaakt.”

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm