ALS ELKE

TON TELT

Het afgelopen teeltseizoen was uitzonderlijk. De extreme zomer heeft een enorme impact op zowel de opbrengst in het veld als op de beschikbaarheid van de producten voor de markt. De afdelingen Agro en Commerce doen er alles aan om telers en afnemers te ondersteunen.

ALS ELKE

TON TELT

Het afgelopen teeltseizoen was uitzonderlijk. De extreme zomer heeft een enorme impact op zowel de opbrengst in het veld als op de beschikbaarheid van de producten voor de markt. De afdelingen Agro en Commerce doen er alles aan om telers en afnemers te ondersteunen.

Michiel Puttman

MANAGING DIRECTOR COMMERCE EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE MARKETING EN VERKOOP VAN DE PRODUCTEN VAN AVEBE

“In juli kregen we al in beeld dat we dit jaar een lagere aanvoer konden verwachten. Vanaf dat moment zijn we voortdurend bezig geweest om de relatie met onze klanten te behouden. Daarbij kiezen we ervoor ons niet te beroepen op overmacht. Wij willen geen contractbreuk plegen. Als wij serieus zetmeel tekort komen, hebben onze afnemers ook een probleem. We hebben afnemers die twintigduizend euro schade per uur hebben als een fabriek stilligt. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. In sommige gevallen leveren we zelfs zetmeel dat we elders uit de markt halen.“

Aantrekkelijke deal 
“Wij willen de regie houden en samen met de klant bepalen hoe we de schade beperken. We hebben alle relaties met een aflopend contract in een vroeg stadium bezocht. Je probeert een deal te maken die voor beide partijen aantrekkelijk is. Bijvoorbeeld door prijzen voor een langere termijn vast te leggen en te optimaliseren.”

Vasthouden aan de strategie
“We blijven vasthouden aan onze strategie en maken daarbij - zeker nu - scherpe keuzes. In marktposities waarin we toch al willen afbouwen, hebben we in sommige gevallen versneld afscheid genomen. De hoogste prioriteit geven we uiteraard aan de verkoop van de grondstoffen en ingrediënten waarmee we de meeste waarde creëren, vandaag én in de toekomst. Op die manier kunnen we onze verdiencapaciteit zo goed mogelijk inzetten.”

Betere relaties met onze klanten
“Wij hebben weer ervaren dat we met een natuurproduct werken en dat het niet vanzelfsprekend is dat de geplande hoeveelheid op het gewenste moment klaar ligt. De markt realiseert zich dat ook, meer dan ooit. Ik hoop dat, als we over een jaar terugkijken, we kunnen constateren dat de relaties met onze klanten sterker zijn geworden.”

Arjan de Rooij

DIRECTOR AGRO EN ONDER MEER VERANTWOORDELIJK VOOR DE ORGANISATIE VAN DE AANVOER VAN AARDAPPELEN BIJ AVEBE

“Samen met de telers willen we er zo veel mogelijk uit halen. Bijvoorbeeld met flexibiliteit in het afnameschema bij de start van de campagne. Sommige telers hebben gevraagd om later te mogen leveren zodat ze extra groeidagen konden benutten. Dat was mogelijk omdat anderen zich vrijwillig meldden om de aardappelen vervroegd op te laten halen. Verder heeft iedereen waar mogelijk rekening gehouden met de kleinere aardappelen: bij het rooien, bij het laden en bij het innemen in de fabriek. We proberen de verliezen tot een minimum te beperken. Zeker dit jaar telt elke ton.“

Leden ondersteunen
“Als coöperatie willen we de leden ondersteunen. Daarom is het voorschot op de uitbetaling dit jaar verhoogd. Verder heeft het Bestuur in overleg met de Ledenraad besloten dit jaar niets toe te voegen aan het eigen vermogen van de coöperatie. Alles wat we dit jaar verdienen wordt volledig uitgekeerd aan de leden.”

In goede en slechte tijden
“We hebben een beroep gedaan op onze leden om zoveel mogelijk te leveren, ook al lijkt op de korte termijn de afzet via andere aardappelverwerkers soms aantrekkelijk. Als Avebe die aanvoer misloopt, zet dat de coöperatieve prestatie extra onder druk. We plannen namelijk met het A-volume en gaan daarvoor verplichtingen aan in de markt. Dit volume is wat de telers en Avebe met elkaar afspreken dat minimaal wordt geleverd en is de basis voor ons productie- en verkoopvolume. Als coöperatielid kies je voor continuïteit; in goede en slechte tijden. Ik denk dat die loyaliteit is gegroeid, mede dankzij de steeds beter wordende prestaties van Avebe in de laatste jaren.”

Spirit in de organisatie
“Binnen de afdeling Agro hebben we gemerkt hoe groot de impact is voor de telers; zakelijk en emotioneel. Als we volgend jaar terugkijken, hoop ik dat we kunnen zeggen: het was intensief, uitdagend en soms best lastig, maar we hebben er alles aan gedaan. Dat is de spirit in de organisatie. Daar ben ik trots op.”

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!
Volledig scherm